Om OsloBolig

La oss være ærlige:

Det er kjempevanskelig å komme seg inn på boligmarkedet, og det er ikke alle som er født med sølvskje i munnen og kan hente egenkapital hos foreldre eller familie. Har du lav egenkapital er det en forsvinnende liten andel av Oslos boliger du har mulighet til å kjøpe. Så hvorfor ikke spleise på et hjem sammen med oss? Vi i OsloBolig tilbyr en enkel spleis på nye boliger i hele Oslo for deg som vil komme deg inn på markedet – litt vårt, mest ditt.

Men hva er haken?

Det MÅ jo være en hake, eller? Neida, her er det ingen skjulte agendaer, ingen liten skrift, og ingen gebyrer som plutselig dukker opp. Det eneste vi ønsker er at så mange som mulig skal få eie sin egen bolig – fullt og helt. Oslo skal være en by for alle! 

Hvem er OsloBolig, spør du?

OsloBolig ble startet opp sommeren 2022 av Oslo kommune, OBOS, Bane NOR Eiendom og NREP, så her kan du være trygg på at du har store, seriøse og kunnskapsrike folk i ryggen. I tillegg er DNB med som samarbeidspartner. Sammen skal vi hjelpe deg med å realisere boligdrømmen! 

Nysgjerrig på hvem som står bak?

Oslo kommune vil bidra til at flere kan eie egen bolig og opprettelsen av OsloBolig er et av tiltakene. Byrådet har initiert at førstegangskjøpere og personer som ikke har anledning til å kjøpe bolig på ordinær måte får en vei inn i boligmarkedet. Sammen med Oslo kommune har partnerne i OsloBolig et felles ønske om å utgjøre en forskjell, ta et samfunnsansvar og utvikle en bærekraftig by for alle.

OBOS er en av Nordens største boligbyggere. De har i dag over 8000 boliger under produksjon og forvalter om lag 240 000 boliger. OBOS er en medlemsorganisasjon med over 500 000 medlemmer. Sosial bærekraft i boligmarkedet er et satsingsområde for OBOS og de siste årene er det utviklet og investert betydelig i nye boligmodeller. Med Deleie og Bostart gis de med betalingsevne, men ikke tilstrekkelig egenkapital, en mulighet til å komme seg inn i boligmarkedet. 1000 medlemmer har så langt kjøpt bolig med Deleie og Bostart.

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsaktører og landets ledende knutepunktutvikler. Deres miljøengasjement er genuint og oppdraget deres er å bygge ved knutepunkter for at flere kan ta mer tog og reise kollektivt. Nå ønsker de å bidra til at byen kan bestå av folk i flere lønnsgrupper, gjerne unge i etableringsfasen. Dette gir gode bomiljø, mer kollektivt og mindre bil.

NREP er et nordisk eiendomsselskap som jobber med utvikling og forvaltning av eiendom innen flere segmenter. Primært er fokuset innenfor hovedsegmentene bolig, logistikk og kontor. Selskapet har et ønske om å være en synlig aktør i bransjen, som tar et tydelig ansvar med å drive de sosiale og bærekraftige endringene vi trenger.

Styret i OsloBolig

OsloBolig har et arbeidende styre hvor hver av eierne har sin representant:

Anne Helene Mortensen, arbeidende styreleder i OsloBolig. Hun har bred erfaring fra eiendom og finans på både egenkapital- og fremmedkapitalsiden. De siste årene har hun vært administrerende direktør i DNB Næringsmegling.

Boddvar Kaale, styremedlem i OsloBolig, advokat i OBOS. Utdannet jurist og siviløkonom. Lang fartstid i OBOS, og har hatt ulike roller i konsernledelsen og som advokat.

Pål Valgermo, styremedlem i OsloBolig. Ansvarlig for NREP sin boligsatsning i Norge med ca. 10 års erfaring fra både finans og eiendomsbransjen.

Morten Stray Floberghagen, styremedlem i OsloBolig. Direktør i Bane NOR Eiendom AS, der han har ansvar for eierskap og forvaltning av en av landets største og mest komplekse eiendomsporteføljer. Han har tidligere drevet eget eiendomsmeglerselskap, med passion for den gode mellommannsrollen ved utleie og kjøp/salg.