Finansiering med OsloBolig?

DNB har jobbet for å hjelpe unge kunder inn på boligmarkedet i mange år. De har vært pådrivere for å øke BSU-grensene slik at man kan spare opp nok egenkapital, og tilbyr boliglån til unge med gunstige betingelser. Og da er det helt naturlig at det er DNB som er vår samarbeidspartner.

Et spleiselån gjennom DNB fungerer på samme måte som et helt vanlig boliglån, men det vil bli mye lettere å få et finansieringsbevis – som du trenger om du vil ta opp et boliglån. Med et spleiselån hos DNB trenger du ikke like mye egenkapital som på et vanlig boliglån, men du må fortsatt kunne bevise at du klarer å betale lånet og husleien på boligen du vil spleise på.

Betaler du en helt vanlig husleie i dag? Da klarer du å spleise på bolig med oss!