Ofte stilte spørsmål

OsloBolig generelt

OsloBolig tilbyr et utvalg nye boliger i Oslo, som vi har kjøpt fra forskjellige utbyggere. Du finner en bolig du liker blant disse prosjektene, og tar kontakt med den aktuelle megler som hjelper deg videre i prosessen. Når du har funnet drømmeboligen din trenger du ikke å kjøpe mer enn halvparten av den – OsloBolig spleiser med deg på resten. For den delen av boligen du foreløpig ikke eier, betaler du et månedlig beløp basert på markedsleie.

OsloBolig er laget for to målgrupper som ellers ville hatt utfordringer med å komme seg inn på boligmarkedet:

  • Førstegangskjøpere (eier ikke annen bolig og har heller ikke eid annen bolig) med samlet bruttoinntekt lavere enn 675.000 kr i året.
  • Ikke førstegangskjøpere (eventuell nåværende bolig skal selges for å kjøpe ny bolig gjennom OsloBolig), med samlet bruttoinntekt lavere enn 825.000 kr i året.

OsloBolig eies av Oslo Kommune, OBOS, NREP og Bane NOR Eiendom.
Les mer om eierne av OsloBolig.

 

Oslo kommune vil bidra til at flere kan eie egen bolig. Opprettelsen av OsloBolig er ett av tiltakene byrådet har initiert hvor førstegangskjøpere og personer som ikke har anledning til å kjøpe bolig på ordinær måte får en vei inn i boligmarkedet. De fire eierne av OsloBolig har et felles ønske om å utgjøre en forskjell, ta et samfunnsansvar og utvikle en bærekraftig by for alle.

Om du har lite egenkapital er det nesten umulig å kjøpe bolig i Oslo. I dag må du ha 15 % av kjøpesummen i egenkapital om du skal kjøpe bolig, men spleiser du med OsloBolig trenger du ikke å kjøpe mer enn halvparten av boligen – og da trenger du ikke mer enn halvparten i egenkapital heller. Lettere å få en fot i døra, og lettere å komme seg inn på boligmarkedet.

Lån og finansiering

Ja, det trenger du. Hvor mye du må ha i egenkapital er avhengig av hva boligen koster. Hovedregelen er at du må ha 15 % av den totale kjøpesummen (inkludert fellesgjeld) i egenkapital. Men om du spleiser med OsloBolig, så trenger du bare egenkapital på halvparten av boligen. For eksempel: Skal du kjøpe en ny bolig som koster fire millioner, trenger du bare egenkapital på 300.000 kr.

Ja, det må du ha, og det får du gjennom banken din. Et finansieringsbevis er en bekreftelse fra banken på hvor mye du kan låne. OsloBolig samarbeider med DNB, som kan hjelpe deg med finansieringsbeviset ditt. Det er viktig at banken får beskjed om at kjøpet gjøres sammen med OsloBolig.

Kjøp og salg gjennom OsloBolig

Ja, dette må være din primærbolig. Vi tror at du tar bedre vare på leiligheten når du bor der selv. Hele formålet med OsloBolig er at du skal få muligheten til å eie din egen bolig.

Siden OBOS er en av eierne av OsloBolig er det enkelte boliger hvor OBOS-medlemmer har forkjøpsrett.

OsloBolig inngår avtaler med eiendomsutviklere som bygger helt nye boliger i Oslo, og tilbyr disse ut i markedet som Boligspleis. Du vil kunne velge mellom boliger som er klare til innflytting, eller boliger som er under planlegging og under bygging. På denne måten vil du kunne tilpasse innflyttingstidspunktet til ditt behov. Se oversikten vår for å se hva som er ledig her: Våre boliger.

Om du vil flytte før du har kjøpt deg inn på hele boligen, så er det fullt mulig. Du legger hele boligen ut til salgs på vanlig måte. Vi deler kostnader og inntekter ut ifra hvor mye vi har spleiset på den. Om du eier 60 % og vi eier 40 %, så får du 60 % av inntektene (men må også dekke 60 % av utgiftene til eksempelvis megler).

Det er viktig å huske på at verdien på boligen kan ha falt i mellomtiden, akkurat som med en vanlig bolig.

Ja, da kjøper dere OsloBolig sin andel og blir 100% eiere – og det er jo hele formålet til OsloBolig.

Nei, det behøver du ikke, men vi tar pant i boligen.

Det er ingen særskilt avgift til OsloBolig, men du betaler vanlige omkostninger som om du hadde kjøpt bolig på vanlig måte. Du betaler kun for din andel.

Når du senere skal kjøpe en større eierandel så betaler du et administrasjonsgebyr til oss på 6 x rettsgebyr, per tid cirka 7300 kr.

Kjøper har etter bustadoppføringslova rett til å avbestille.

Ved avbestilling før vedtatt byggestart, påløper et gebyr på kr. 100 000.

Ved avbestilling etter vedtatt byggestart kan Oslobolig kreve erstatning for økonomisk tap som følge av avbestillingen.

Et eksempel på økonomisk tap kan være om leiligheten blir solgt til en lavere pris enn opprinnelig kjøpesum, såkalt dekningssalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet. Øvrige kostnader som påløper må også dekkes av kjøper.

Har du kjøpt en deleie-bolig av Oslobolig før 25. august 2023, gjelder andre kontraktsvilkår.

Nei, vi spleiser bare på nye boliger i Oslo-området.

Eierandel

Det mest vanlige er å starte med 50 %. Ellers er det opp til deg om du vil kjøpe 60, 70, 80 eller 90 % av boligen med en gang – eller etter hvert. Når du snakker med banken din finner dere ut av hva som er best for deg.

Ja, det er fullt mulig. Når du spleiser med oss kan du hvert år, inntil 4 måneder før overtakelse, velge å øke eierandelen din. Du kan øke med 10, 20, 30 eller 40 % – eller kjøpe deg 100 % inn. Frem til overtakelse beregnes det ingen prisstigning heller.

Du kan øke din eierandel én gang i året, minimum 10 %.  Prisen justeres oppover etter Eiendom Norges boligprisindeks for ditt område.

Ja, du betaler et gebyr til oss på 6 x rettsgebyr, per tid ca. 7300 kr. I tillegg betaler du vanlige tinglysingsgebyrer, på samme måte som når du kjøper bolig på vanlig måte.

 

På selveierboliger betales det i tillegg dokumentavgift til Staten på 2,5% av kjøpesummen.

Om OsloBolig fortsatt er med på spleisen etter ti år så har vi rett til å si opp kontrakten og legge boligen ut for salg. Da får du selvsagt din del av verdiøkningen. Det vil si at du har ti år på deg til å kjøpe deg inn i boligen.

Husleie

Du betaler markedsleie til oss for den andelen du ikke eier. Markedsleien er oppgitt i prospektet, og justeres årlig etter en indeks. (Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, eller KPI). Jo større del av boligen du eier, jo mindre blir leien.

Alle som eier bolig i et sameie eller borettslag betaler felleskostnader til sameiet/borettslaget. Dette er oppgitt i prospektet. Om du har spleiset på 50 % av boligen med oss, må du også dekke 50 % av felleskostnader. I tillegg har du ansvar for utgifter til oppvarming, varmtvann med mer.

Du kan i utgangspunktet ikke inngå avtale med tredjeperson om utleie av boligen. OsloBolig må samtykke skriftlig, og kan på fritt grunnlag vurdere om samtykke gis.

Tilvalg og oppussing

Du kan kjøpe tilvalg eller be om endringer på vanlig måte, men det må du betale for selv, og kommer i tillegg til det vi spleiser på. Eierbrøken oss i mellom forblir uendret, så derfor anbefaler vi at du ikke kjøper tilvalg når du spleiser på en bolig.

Ja, det kan du. Dette påvirker ikke eierbrøk eller fordeling av inntekter og kostnader ved salg eller øking av eierbrøk.

Selv om du spleiser med oss, er det du som skal bruke hele boligen. Da er det du som må passe på at boligen er i god stand.

Fant du ikke det du lurte på?

Kontakt oss

Vi hjelper deg gjerne!
Send oss dine spørsmål på e-post!