Nå kommer de første OsloBoligene

Nå kommer de første OsloBoligene

Med kjøp av ni nye nye leiligheter på Østensjø, markerer Oslobolig sin offisielle start på boligselskapet som skal gi flere med «vanlig inntekt» mulighet til å kjøpe leilighet i Oslo.

Anne Helene Mortensen, styreleder i Oslobolig. Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap. Anders Gregersen, administrerende direktør i Neptune Properties. Foto: Anton Soggiu

Ni splitter nye leiligheter i ulike størrelser skal kunne kjøpes gjennom en deleie-modell. De som ønsker å kjøpe og oppfyller visse kriterier, må finansiere halvparten av kjøpesummen selv. OsloBolig, som består av Oslo kommune, OBOS, NREP og Bane Nor Eiendom står for resten. Så vil boligkjøperne etter hvert kunne kjøpe seg opp til 100 % eierskap i boligen.

– Dette vil gjøre veien inn i boligmarkedet enklere for folk med vanlige jobber og lønninger. OsloBolig er en god løsning for både boligkjøpere og utbyggere, og vi er allerede i dialog om samarbeid på flere prosjekter. Dette er et viktig tiltak, for det er ingen i Oslo som ønsker at nærmeste brannmann bor på Gjøvik, eller nærmeste sykepleier bor i Holmestrand.

Anne Helene Mortensen, styreleder i Oslobolig

OsloBolig er et av flere prosjekter byrådet jobber med innenfor tredje boligsektor. Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo er fornøyd med å ha de første boligene klare.

– Vi opprettet OsloBolig for å bidra til at flere med en helt vanlig inntekt kan eie sin egen bolig. Derfor er jeg både stolt av og glad for at vi nå har kjøpt 9 prosjekterte leiligheter og er i gang. Det er vanskelig å komme inn på dagens boligmarked, særlig for førstegangskjøpere, så jeg mener det er bra at vi kan tilby en alternativ vei inn sammen med partnere som har et felles ønske om å gjøre en forskjell. Jeg ser frem til fortsettelsen og til å få flere boligprosjekter inn i OsloBolig, sier Evensen.

Det er boligutvikler Neptune Properties som står bak de aller første leilighetene som tilbys gjennom OsloBolig.

– Vi er svært fornøyd med at vi sammen med OsloBolig kan bidra til å realisere byrådets mål om boligbygging innenfor den tredje boligsektor.

Anders Gregersen, administrerende direktør i Neptune Properties.

Anne Helene Mortensen, styreleder i OsloBolig synes det er ekstra stas å kunne annonsere de første boligene sammen med Neptune, og understreker at dette bare er startskuddet. Etter hvert skal OsloBolig ha kjøpt et stort antall boliger som skal tilbys til de som kan betjene et boliglån, men trenger hjelp til egenkapital.

– I Oslo er det alt for mange som ikke har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet på ordinær måte. Det at Oslo Kommune sammen med tre solide og kompetente eiendomsselskaper har etablert OsloBolig for å bidra til en tredje boligsektor er en god start, sier Mortensen

Nesten umulig å ha råd til bolig i Oslo med sykepleierlønn

– Gjennom «Sykepleierindeksen» måler Eiendom Norge og Eiendomsverdi hvor stor andel av de omsatte boligene en med sykepleierlønn kan få finansiering til å kjøpe. Indeksen som ble presentert i august i år, viste at bare 1,2 prosent av de boligene som er til salgs i Oslo lå innen rekkevidde. Boligprisene i Oslo har steget med over 8 prosent siden nyttår.

DNB er med på laget for å sikre lån til de som ønsker å kjøpe bolig gjennom OsloBolig

– Vi er kjempeglade for et offentlig-privat samarbeid som åpner døren for mange som står utenfor boligmarkedet. Særlig gjelder dette unge som ikke har foreldrebanken i ryggen. Vi håper at dette prosjektet vil gjøre at vi kan følge enda flere unge på reisen fra hjemsted til etablering i Oslo. Som stolt samarbeidspartner for lånefinansiering står vi klare til å finne gode løsninger sammen med kundene, sier konserndirektør for personmarked i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten.

Fakta om OsloBolig:

Oslo skal være en by for alle, og det å eie sin egen bolig er viktig for mange. De siste årene har det blitt vanskeligere for stadig flere å komme seg inn på boligmarkedet. OsloBolig skal tilby bolig ved hjelp av boligkjøpsmodeller til personer som kan betjene månedlige leve- og boutgifter i Oslo, men som ikke har tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe 100% av en bolig.

OsloBolig eies av Oslo kommune, OBOS, Bane Nor Eiendom og NREP. Selskapet er opprettet av byrådet i Oslo kommune for å kunne tilby en alternativ vei inn i boligmarkedet, til de som ellers sliter med å komme seg inn. Søkere som oppfyller visse kriterier, vil kunne søke om å få kjøpe av OsloBolig. DNB er også med, ved å tilby finansiering til disse kundene.

OsloBolig skal kjøpe prosjekterte og nybygde boliger fra utbyggere, og selge disse videre gjennom en spesiell boligkjøpsmodell. I starten vil dette være basert på deleie. Ambisjonen er å nå 1000 boliger i løpet av 5-7 år.

Pressekontakt

Ninja Sandemose

Ninja.sandmose@byr.oslo.kommune.no

+47 907 957 60

Styreleder i OsloBolig

Anne Helene Mortensen

ahm@oslobolig.no

+47 906 84 481

Klar for å lese mer?