Hvordan fungerer boligspleis med OsloBolig?

Eksempel 1 – Inge, 31 år, uten barn

Inge på 31 år har ingen barn, og eier ikke bil, og han ønsker å kjøpe 50 % av en OsloBolig til totalt 3.460.000 kr. Det kan han få til med en årsinntekt på 560.000 kr.

Inge sin kjøpesum blir 1.730.000 kr som finansieres med 85 % lån og 15 % i egenkapital, og husleien for denne boligen er på 6 750 kr i måneden. Inge får da et boliglån på 1.470.500 kr og må ha en egenkapital på 259.500 kr.

Eksempel 2 – Anne, 44 år, aleneforsørger

Anne på 44 år har 50 % ansvar for et barn på 8 år og ønsker å kjøpe 50 % av en OsloBolig til totalt 5.410.000 kr. Med en årsinntekt på 650.000 kroner, og om hun ikke eier egen bil, kan hun få det til.

Anne sin kjøpesum blir 2.705.000 kr, som finansieres med 70 % lån og 30 % i egenkapital. Husleien for denne boligen er på 8 250 kr i måneden. Anne får da et boliglån på 1.900.000 kr og trenger en egenkapital på 805.000 kr.